Клиенти

Интегриране на ФУВАС ATV-10KL в масажни столове.
Брандиране на дисплея с лого на клиента.

King-M

 

 

Интегриране на ФУВАС ATV-10KL в машини за забавление, игрални маси, билярд, въздушен хокей, футболни маси, играчки.
Брандиране на дисплея с лого на клиента.

Accord Games
www.accordgames.com

 

 

Интегриране на ФУВАС ATV-10KL във вендинг автомати за закуски, автомати за напитки  и кафе машини.
Брандиране на дисплея с лого на клиента.

Стрезов Вендинг ООД
www.strezov-vending.com

начало