Общи условия

Авторските права на всички материали, публикувани в atm-development.bg, са притежание на АТМ Девелопмънт ООД.

Използването или копирането на даден материал от съдържанието на сайта се допуска само при условие, че се посочи източника и се добави линк към atm-development.bg.

Всеки опит за неправомерно копиране и/или използване подлежи на наказание съгласно законите на Република България.

начало